sydschakt_annons
Klicka här för att gå vidare
sydschakt_logo
Om Sydschakt
Personal
Styrelsen
Kontoren
Org.schema
Ekonomi
Förare
Historia

Styrelseledamöter:

Stefan Wegner, Ordförande Stefan.Wegner@veidekke.se
Sven Larsson, vice Ordförande sven@slmanagement.se
Camilla Sandberg, Verksamhetschef
Lena Jacobsen, Sekreterare

Mats Borglin mats87@telia.com 0734-487050
Mike Torstensson mtentreprenad@gmail.com 0707-313448
Torbjörn Johnsson toje72@hotmail.com 0707-569191

Suppleanter:

Andreas Jönsson jonssonsentr@hotmail.com 0707-941829
Jonas Andersson jonas@letab.se 070-55433133

Medlemsgruppen MG:

Camilla Sandgren
Patrik Törngren
Mike Torstensson
Ansvarig för medlemsvård: Torbjörn Johnsson

Ordinarie revisor:

Magnus Karlsson omval 1 år ausasgrav@yahoo.se 0704-931636
Michael Hessbom omval 1 år info@umatransport.se

Revisor-suppleanter:

Magnus Olofsson omval 1 år iak_olofsson@hotmail.com 0706-299615
Henrik Sandgren nyval 1 år henrik.hsschaktab@gmail.com 0704-072584

Fackrevisor:

Kjell Nilsson, Aukt revisor, Revi Konsult
Hans Otto, Aukt revisor, Revi Konsult

Valberedningen:

Magnus Olofsson , Sammankallande
Henrik Sandgren
Håkan Lyhagen

AU – Arbetsutskott marknad:

Mats Borglin, Jonas Andersson

AU Arbetsutskott kundavtal & anbud:

Mats Borglin, Jonas Andersson

AU ekonomi:

Sven Larsson