sydschakt_annons
Klicka här för att gå vidare till hemsidan
sydschakt_logo
Om Sydschakt
Personal
Styrelsen
Kontoren
Org.schema
Ekonomi
Förare
Historia

Styrelseledamöter:

Stefan Wegner, Ordförande (extern)
Magnus Göransson, Vice ordförande
Henrik Sandgren-Wretman
Anders Blennow
Mattias Söderlind

Styrelse-suppleanter:

Magnus Englesson
Magnus Hansson

Revisorer:

Magnus Karlsson
Peter Valtinat
Kjell Nilsson, Auktoriserad revisor (extern)

Revisor-suppleanter:

Anders Henrysson
Håkan Nilsson

Valberedning:

Kenneth Larsson, Sammankallande
Mats Borglin
Thorsten Olofsson
Bent Jensen
Mike Thorstensson