sydschakt_annons
Klicka här för att gå vidare
sydschakt_logo
Om Sydschakt
Personal
Styrelsen
Kontoren
Org.schema
Ekonomi
Förare
Historia

Leverantörer

Faktura adress: Sydschakt Ekonomisk förening
Pinnmogatan 5, 254 64 Helsingborg
Organisationsnummer: 743000-3561
Maskinrapportens förtryckta nummer skall tydligt framgå på fakturan.
Märk alltid fakturan med beställarens namn

Sydschakt tar emot pdf-fakturor via email: levfakturor@sydschakt.se

Kunder

Betalning sker till bankgiro, 184-0800
Ange fakturanummer vid betalning
Vid frågor angående fakturor, kontakta respektive kontor.

Medlemmar

Vill ni ha avräkningar via email eller har frågor kring avräkningar ta kontakt med ekonomiavdelningen.
Priser diskuteras lättast med respektive kontor.