Personuppgiftspolicy och användning av cookies

Personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Sydschakt Ekonomisk förening värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Genom att samverka med oss, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Sydschakt Ekonomisk förening, Pinnmogatan 5, 254 64 Helsingborg, org. nr. 743000-3561, ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer, e-postadress, företagsadress, IP-adress eller foton.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer. I vissa fall samlar vi även in personnummer och körkortsuppgifter. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vi samlar även in hur våra besökare som använder www.sydschakt.se och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Fullgöra avtal
För att vi ska kunna leverera den vara eller tjänst som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamation, garantiärenden och legala krav.

Förbättra och optimera vår hemsida
Vi strävar ständigt efter att förbättra hemsidan baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår hemsida.

Kundkommunikation
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

Vi lägger inte ut bilder eller andra personuppgifter på några sociala medier utan ditt samtycke. Sydschakt Ekonomisk förening kan endast ta ansvar för det vi själva lägger upp på dessa plattformar.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte eller överför din personliga information till tredje part på annat sätt. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera hemsidan, driva vår verksamhet samt leverera de varor och/eller tjänster du beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina personuppgifter kommer delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

Cookies

Cookies är små filer som en hemsida eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att hemsidan känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen på vår hemsida samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta hemsidan. Cookies berättar om vad hemsidans användare har besökt, hjälper oss att möta och rikta vår reklam – och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka sidans funktionalitet.

Hur länge behåller vi din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 60 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag.

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är den nationella tillsynsmyndigheten i Sverige.

För att lämna in en förfrågan om att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till:

Sydschakt Ekonomisk förening
Paul Koltai
paul@sydschakt.se
Tel 042 – 16 20 52

Ändringar i integritetspolicy

Sydschakt Ekonomisk förening förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka hemsidan för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2022-05-06