ORG.
SCHEMA

SYDSCHAKT EKONOMISK FÖRENING

STYRELSE

Platschef

Paul Koltai

Redovisning

Lena Jacobsen (80%)

Redovisningskonsult

Jenny Zupanic

PRODUKTIONSLEDARE

Björn Andersson

SÄLJARE

Sandra Palmkvist

SYDSCHAKT EKONOMISK FÖRENINGSTYRELSE


PLATSCHEF

Paul Koltai

PRODUKTIONSLEDARE

Björn Andersson

SÄLJARE

Sandra Palmkvist

Redovisning

Lena Jacobsen (80%)

Redovisningskonsult

Jenny Zupanic